KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KMP w Grudziądzu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

 

Komendant Miejski Policji w Grudziądzu

insp. Marcin Zaleśkiewicz

 

Komendant Miejski Policji nadzoruje pracę swojego zastępcy oraz następujące komórki organizacyjne KMP w Grudziądzu:
 

- Referat Administracyjno-Gospodarczy
- Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP Grudziądz
- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Zespół ds. Łączności i Informatyki
- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
- Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy