KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KMP w Grudziądzu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015Komendant Miejski Policji w Grudziądzu

insp. Dariusz Knoff

 

Komendant Miejski Policji nadzoruje pracę swojego zastępcy oraz następujące komórki organizacyjne KMP w Grudziądzu:
 

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Zespół ds. Łączności i Informatyki
- Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
- Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
- Wydział Kryminalny
- Wydział  Dochodzeniowo-Śledczy
- Zespół Techniki Kryminalistyczne
- Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
- Referat Administracyjno-Gospodarczy

 

 

 Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu

mł. insp. Tomasz Szczygieł

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych KMP w Grudziądzu:

 

 
- Wydział Prewencji
- Wydział Ruchu Drogowego
- Posterunki Policji w Łasinie i Radzyniu Chełmińskim