Grudziądzcy policjanci w walce koronawirusem. Nowe obostrzenia - Wiadomości - KMP w Grudziądzu

Wiadomości

Grudziądzcy policjanci w walce koronawirusem. Nowe obostrzenia

Data publikacji 09.10.2020

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzane są kolejne ograniczenia. Od 10 października miasto Grudziądz zostaje objęte tzw. strefą czerwoną. Zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej - co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Policjanci będą się bacznie przyglądać temu czy mieszkańcy respektują nowe obostrzenia.

Każdego dnia policjanci z grudziądzkiej komendy policji wykonują zadania,których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19. Należą do nich m.in.: sprawdzenia osób objętych kwarantanną, a także kontrola przestrzegania obowiązujących ograniczeń w przestrzeni publicznej. Od jutra w związku z wprowadzeniem tzw. strefy czerwonej na terenie Grudziądza obowiązują nowe ograniczenia sanitarne. Policjanci będą sprawdzać, czy mieszkańcy respektują te zasady?


Obostrzenia, które będą obowiązywać po objęciu Grudziądza „czerwoną strefą”:


   - używanie maseczek w całej przestrzeni publicznej,


   - zakaz organizowania kongresów i targów,


   - wydarzenie sportowe bez udziału publiczności,


   - zakaz organizowana wydarzeń kulturalnych,


   - w lokalach gastronomicznych może przebywać jedna osoba na 4 m2.  Prowadzenie działalności możliwe od 6:00 – 22:00. Ograniczenia nie dotyczą realizacji usług polegających na przygotowaniu żywności na wynos lub dowóz,


   - w siłowniach może przebywać 1 osoba na 10 m2,


   -  kinach obowiązek zasłaniania ust i nosa. Może przebywać 25% publiczności,


   - w kościołach max. 50% obłożenia budynku,


   - wesela i inne uroczystości do 50 osób,


   - w komunikacji publicznej - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.


W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zostaną nasilone kontrolne Policji, weryfikujące stosowanie się do przepisów i zwiększonych obostrzeń obowiązujących w tzw. „czerwonej strefie”. Do służby kierowana jest większa liczba patroli. Mundurowi przez cały czas kontrolują placówki handlowo-usługowe, środki transportu publicznego etc. W dalszym ciągu będą odbywały się wspólne patrole policji z pracownikami sanepidu.

Przypominamy!

Osoby,   które   dopuszczają   się   łamania  prawa,  mogą  spodziewać  się konsekwencji.  Stróże  prawa mogą nałożyć na osoby popełniające wykroczenia mandat   w  kwocie  do  500  złotych.  Istnieje także możliwość skierowania wniosku  o  ukaranie do sądu, gdzie wysokość nałożonej grzywny może wynieść nawet do 5000 złotych.

Ponadto  o  łamaniu  obowiązujących  przepisów  związanych  z koronawirusem informowany   jest   również   sanepid.  Służby  sanitarne  niezależnie  od wyciągniętych konsekwencji  przez  stróżów prawa, mają możliwość nałożenia kary w wysokości do 30 tys. złotych.

Pamiętajmy, że wprowadzone ograniczenia mają działać nie przeciwko, ale dla dobra mieszkańców.  Podchodząc  lekceważąco  do  wprowadzonych  obostrzeń
narażasz siebie i innych na utratę zdrowia, a nawet życia.