Nowa brama wjazdowa do grudziądzkiej komendy - Wiadomości - KMP w Grudziądzu

Wiadomości

Nowa brama wjazdowa do grudziądzkiej komendy

Data publikacji 13.06.2017

W Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu został przebudowany wjazd wraz z bramą wjazdową. Przebudowa i modernizacja infrastruktury jednostki wynika ze standaryzacji komend i komisariatów policji w całym kraju.

Kontynuując założenia zapoczątkowanego w 2013 roku Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz ze względów bezpieczeństwa, w grudziądzkiej jednostce został przebudowany wjazd wraz z bramą wjazdową. Działający już od jakiegoś czasu nowy system jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga nikogo do jego obsługi.

Celem Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki podjętym działaniom, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych oraz ujednolicenie ich wizerunku.

Obecnie wjazd do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu możliwy jest jedynie za okazaniem specjalnej przepustki. Zwolnione są z niej jedynie osoby niepełnosprawne, które przyjechały do jednostki złożyć zawiadomienie, lub na wyznaczony termin przesłuchania. Przez interkom zamontowany przy wjeździe muszą jednak zgłosić ten fakt oficerowi dyżurnemu. Dyżurny skieruje do takiej osoby policjanta, który udzieli wszelkiej pomocy i wprowadzi na teren komendy.

Publikacja: st. sierż. Maciej Szarzyński